Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 507584 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bagia39 - ID: 507584
 IP & Posted by:  210.245.31.17 on November 3, 2006 at 4:18am
 Updated by:  November 21, 2006 at 3:06pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kế tóan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm việc thật nhiều ,kiếm nhiều tiền ðể quãng ðời còn lại ðược ði chu du thiên hạ,du lịch khắp nơi trên thế giới Translate to English
 Free Time:  shooping,nghe nhạc,xem phim,ðọc báo Translate to English
 I Am:  thẳng thắn,cởi mở,nồng nhiệt,chân thành Translate to English
 Looking For:  chân tình Translate to English

Back | Send Email to Bagia39 (ID: 507584)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.