Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 513944 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

sextinh_dam - ID: 513944
 IP & Posted by:  58.186.167.150 on November 24, 2006 at 7:04pm
 Updated by:  January 7, 2008 at 3:57pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Zip:  0902799385
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  KD 0989036005
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm nhũng người bạn làm quen vao co thể chia sẻ đượi mọi điều với nhau (nhất là tình dOc) Translate to English
 Free Time:  tìm bạn tâm sự chia sẻ karaoke hay uông cafe với bạn tình Translate to English
 I Am:  mình cũng bình thường nhu nhũng phO nữ khác nhưng vì mình dã chia tay với chồng mình nêu thấy tiếu về chuyện tình dOc và muốn có nhũng nguời bạn thậy sự Translate to English
 Looking For:  bạn tình từ 25t toi 55t mạnh khỏe biết cách làm chuyện đó hay gọi DT cho mình 9036005 hoac 2799385 nếu nói chuyện hợp mình gọi hẹn gặp mong gặp người như ý Translate to English

Back | Send Email to sextinh_dam (ID: 513944)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.