Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 572644 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyên Nguyên - ID: 572644
 IP & Posted by:  64.136.49.227 on July 1, 2007 at 6:12pm
 Updated by:  April 18, 2018 at 4:17pm
 Gender:  Male
 Age:  54
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Santa Ana
 State/Province:  California
 Zip:  92703
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  M.E
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Là bạn trước đã. Translate to English
 Free Time:  Còn tùy thời điểm. Translate to English
 I Am:  Hay xúc động, dễ bị... tổn thương. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn chia vui xẻ buồn. Không quan trọng tuổi tác, là em, là bạn, là chị, là bà thím, là bà Tám hay là... bà Nội. Không quan trọng tôn giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao đài giáo hay... Hồi giáo. Không quan trọng giới tính, nam, nữ hay... vừa nam vừa nữ. Không quan trọng ngoại hình, chân dài, chân ngắn hay... chân vừa vừa. Nói tới nói lui, nói chung là... mệt quá, thôi viết thư đi rồi tính! Translate to English

Back | Send Email to Nguyên Nguyên (ID: 572644)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.