Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 591171 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tieu Giang - ID: 591171
 IP & Posted by:  208.127.160.112 on August 31, 2007 at 6:38pm
 Updated by:  May 22, 2012 at 8:43pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Los Angeles
 State/Province:  California
 Zip:  91311
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Công nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  my short goal:to make long goal shorter...rất mong được dịp đi lên cung trăng thăm chị Hằng trong tương lai that's my dream..i hope it'll come true!!! Translate to English
 Free Time:  xem movie,bowling,.. Translate to English
 I Am:  hok biết nói chi đây...cũng như bao nhiêu người bình thường trên trái đất nầy đó... Translate to English
 Looking For:  tùm lùm,ai cũng đẹp...nói lộn "ai cũng được" mới đúng!...hìhìhì! Translate to English

Back | Send Email to Tieu Giang (ID: 591171)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.