Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 591871 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mai Ngọc - ID: 591871
 IP & Posted by:  125.214.60.127 on September 3, 2007 at 2:26am
 Updated by:  September 3, 2013 at 5:46am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm 1/2 đích thực(hình như khó,chua,cay và cả đắng...)thôi thì tìm bạn,bạn đúng nghĩa Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,online Translate to English
 I Am:  Thẳng tính Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc,chung thuỷ Translate to English

Back | Send Email to Mai Ngọc (ID: 591871)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.