Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 634835 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cu Tèo - ID: 634835
 IP & Posted by:  208.118.37.86 on February 8, 2008 at 10:33pm
 Updated by:  March 27, 2012 at 10:40pm
 Gender:  Male
 Age:  27
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tampa
 State/Province:  Florida
 Zip:  33625
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Hibachi- Student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muc tiêu ngắn : muốn dài. Muc tiêu dài : vừa dài vừa to Short Goal: vượt qua giai đoạn ngắn này, Long goal : đạt được mOc tiêu đề ra :D Translate to English
 Free Time:  Online,eating... Translate to English
 I Am:  nhát, thay con gái la bo chay ra xa, lấy đà chạy lại gần kekekekek kaka Translate to English
 Looking For:  Trai độc thân chưa một lần bỏ vợ Tìm bạn đời để trao đổi văn thơ Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ Xin thành thật, đừng làm Anh... đau khổ... Translate to English

Back | Send Email to Cu Tèo (ID: 634835)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.