Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 647642 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NhuCanhVitBay® - ID: 647642
 IP & Posted by:  68.215.218.120 on March 24, 2008 at 9:30am
 Updated by:  January 21, 2017 at 4:02pm
 Gender:  Male
 Age:  54
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  ATLANTELE
 State/Province:  Georgia
 Zip:  Northpole
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Dân biểu
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Long goal: Về quê cấm câu, vui với thiên nhiên . Short goal:Bán cà rem, mì gỏ, hủ tíu gõ...Đụng cái gì gõ cái đó....v.v. Translate to English
 Free Time:  Đi cà nhỏng, mệt thì nằm chỏng gọng hát cải lương... Thích đi du lịch, dả ngoại, về miền quê, biển, hải đảo....v.v.. Translate to English
 I Am:   My name is Jeff...Tiếng Việt là Dép đã 50 cái xuân xanh, mồ côi vợ dài hạn. Translate to English
 Looking For:   Mọi người....Chỉ cần bộ đồ lòng thiệt tốt...Í lộn...Tấm lòng chứ không phải bộ đồ lòng !!! Translate to English

Back | Send Email to NhuCanhVitBay® (ID: 647642)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.