Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 650661 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mal Linh - ID: 650661
 IP & Posted by:  117.6.6.167 on April 3, 2008 at 6:05am
 Updated by:  April 20, 2014 at 6:28am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  vung tau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cong nhan
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  công việc ổn định, gia đình vui vẻ hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  xem phim, sinh hoạt, nói chuyện fiếm với bạn bè Translate to English
 I Am:  Tôi là ai không quan trọng, chính những việc tôi làm sẽ quyết định tôi là người như thế nào. Translate to English
 Looking For:  là ai không quan trọng, nói chuyện với nhau mà hợp mới là số 1 Translate to English

Back | Send Email to Mal Linh (ID: 650661)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.