Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 654090 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thay la thich - ID: 654090
 IP & Posted by:  221.121.29.252 on April 14, 2008 at 11:31pm
 Updated by:  April 16, 2008 at 12:43am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  nhan vien van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  sẽ qua USA để học lên cao học Translate to English
 Free Time:  mình không có thời gian rảnh nhiều... nhưng khi rảnh thì rất hay đi vòng vòng với bạn bè. Translate to English
 I Am:  dễ thương, rất cá tính và rất tôn trọng lời nói của người khác. Translate to English
 Looking For:  không nổi bật quá về mọi khía cạnh.. Translate to English

Back | Send Email to thay la thich (ID: 654090)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.