Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 663727 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hung Vu - ID: 663727
 IP & Posted by:  67.101.236.122 on May 19, 2008 at 11:42am
 Updated by:  June 7, 2008 at 10:38am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Large
 From City:  Lawndale
 State/Province:  California
 Zip:  90260
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Manicurist
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  đi cày đi cày và đi cày Translate to English
 Free Time:  karaokee,nhậu, Translate to English
 I Am:  Tôi là người hòa đồng, đơn giãn ăn gì cũng được miễn sao ngon là được rồi Translate to English
 Looking For:  Tìm những em gái dễ thương đễ phO giúp Hùng nôi đàn con Translate to English

Back | Send Email to Hung Vu (ID: 663727)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.