Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 681192 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Mai - ID: 681192
 IP & Posted by:  72.39.231.74 on July 19, 2008 at 10:41am
 Updated by:  August 5, 2012 at 7:25am
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  thành phố an
 State/Province:  Ontario
 Zip:  k6h2k3
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Electronic Technician.
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Trước hết mình chỉ muốn kết bạn xa gần và sau đó sẽ tìm một cuộc đời mới cho mình. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách công nghệ thông tin, làm việc nhà, thích giúp đỡ những người kém may mắn trong cuộc sống. My favorites are reading related information technology, house upgrade, and helping people who are suffering in health if I can. Translate to English
 I Am:  Mình là người có chí cầu tiến nhưng cũng rất quan tâm đến gia đình và người thân. Mình thích ngăn nắp và luôn năng động trong cuộc sống, phải sống sao cho có ích cho mình và cho xã hội. Translate to English
 Looking For:  Tìm một người tương đối giống như ý tưởng của mình. Translate to English

Back | Send Email to Minh Mai (ID: 681192)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.