Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 695439 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cuc - ID: 695439
 IP & Posted by:  118.68.99.93 on August 31, 2008 at 8:53am
 Updated by:  March 14, 2013 at 12:22am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:   Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn để tìm hiểu ,chia sẻ, nếu hợp sẽ tiến xa... Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, chơi thể thao, nấu ăn,uống caphe Translate to English
 I Am:   nhẹ nhàng,thật thà, vui tính, chân thành,công việc ổn định Translate to English
 Looking For:  ban nam tuổi từ 41 trở lên,nghiêm túc,chân thành,tốt bụng.. Translate to English

Back | Send Email to Cuc (ID: 695439)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.