Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 698401 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

GI�? ham vui - ID: 698401
 IP & Posted by:  118.68.1.102 on September 9, 2008 at 8:24am
 Updated by:  October 15, 2018 at 12:21am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Làm việc, làm việc và hưởng thO thành quả mà mình đạt được. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, ca hát, xem phim, và đi ăn nhậu với bạn bè trong nhóm ham vui hay với gia đình . Translate to English
 I Am:  Già nhưng vẩn còn sung sức và ham vui lắm. Translate to English
 Looking For:  Tất cả những người có cùng sở thích như tôi, không phân biệt lớn nhỏ, giới tính hay tuổi tác. Translate to English

Back | Send Email to GI�? ham vui (ID: 698401)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.