Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 711366 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoang Phong - ID: 711366
 IP & Posted by:  66.254.238.124 on October 21, 2008 at 6:21pm
 Updated by:  July 16, 2010 at 10:52pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  HN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current grad school student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Hạnh phúc Translate to English
 Free Time:   Đọc sách, xem phim, đi chơi với bạn bè thân hoặc du lịch một mình. Translate to English
 I Am:   Khó gần với đa số. Hiện không ở VN. Translate to English
 Looking For:   Chat vui thôi nên không có yêu cầu đặc biệt, tuổi không quá 29, là người Hà Nội. Welcome những bạn chú trọng việc học và vui tính. Translate to English

Back | Send Email to Hoang Phong (ID: 711366)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.