Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 719939 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

gayQ10timban - ID: 719939
 IP & Posted by:  118.68.223.113 on November 17, 2008 at 6:29pm
 Updated by:  August 30, 2011 at 6:20pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  sống sao cho mai mốt chết còn có người khóc thương thật lòng Translate to English
 Free Time:  đọc sách, xem phim, đi vòng vòng ngoài đường Translate to English
 I Am:  hơi điên điên, rất khó khăn với người khác nhưng cực kỳ dễ dãi với bản thân Translate to English
 Looking For:  vui tính, hơi khùng giống mình và có những điều giống mình. Translate to English

Back | Send Email to gayQ10timban (ID: 719939)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.