Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 726790 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tomato - ID: 726790
 IP & Posted by:  125.212.245.48 on December 14, 2008 at 10:04am
 Updated by:  October 8, 2014 at 6:51pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  .......... Translate to English
 Free Time:  cà phê,xem phim,đọc báo.... Translate to English
 I Am:  vui vẻ , nhiệt tình tìm hiễu sẽ biết thôi mà....... Translate to English
 Looking For:  một người bạn gái nữ tính,dịu dàng để tâm sự,trò chuyện,đi chơi,đi du lịch cùng nhau...sunshine_lbn Translate to English

Back | Send Email to tomato (ID: 726790)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.