Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 735158 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

SUONGLANHCHDONG - ID: 735158
 IP & Posted by:  203.162.3.168 on January 10, 2009 at 12:30am
 Updated by:  October 4, 2013 at 12:17am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  giao vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người bạn để đi hết đoạn đường còn lại. Translate to English
 Free Time:  online , nghe nhạc Ngô thOy Miên ,nấu ăn. Translate to English
 I Am:  thích đi du lịch , thich loai thơ ca như :Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng .Mây vỡ hoa tan tàn giấc mơ hoa.Anh hãy về đây đêm gía lạnh.Vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ... Translate to English
 Looking For:  người tốt , không dối gạt người khác. Translate to English

Back | Send Email to SUONGLANHCHDONG (ID: 735158)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.