Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 740768 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mai Anh - ID: 740768
 IP & Posted by:  99.233.186.3 on January 30, 2009 at 10:23pm
 Updated by:  February 3, 2009 at 5:50pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  M6N 2J8
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  worker
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem phim hình sự, uống cà phê vĩa hè để nhìn người ta. Nấu bún bò huế. Translate to English
 I Am:  Thật khó nói về mình. Mình chỉ luôn cố gắng sống vui vẻ, chia sẻ, thông cảm với mọi người. Địa chỉ hộp thư của mình là : pearlannca chấm ca Translate to English
 Looking For:  Một người bạn chân tình Translate to English

Back | Send Email to Mai Anh (ID: 740768)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.