Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 756712 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thang Nguyen - ID: 756712
 IP & Posted by:  203.162.3.153 on March 18, 2009 at 7:29am
 Updated by:  January 2, 2015 at 6:42pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Q.3, TP.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  một công việc ổn định, một cuộc sống hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Gặp gỡ bạn bè, lướt web, xem tivi, nấu ăn,....Rất nhiều việc để làm mà chưa làm hết. Translate to English
 I Am:  Cũng không biết phải nói về bản thân thế nào. Hy vọng có duyên làm bạn sẽ biết được mình thế nào. Translate to English
 Looking For:  Vẫn lẫn quẫn trong vòng tìm kiếm, hy vọng sẽ tìm được người có duyên với mình. Một ngừời lớn tuổi hơn mình: 24-30t yahoo: find_my_really_love Translate to English

Back | Send Email to Thang Nguyen (ID: 756712)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.