Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 768053 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Rose - ID: 768053
 IP & Posted by:  123.23.195.18 on April 18, 2009 at 8:29am
 Updated by:  April 22, 2018 at 12:31am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tailor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  một người biết yêu thương và tôn trọng Translate to English
 Free Time:  Làm từ thiện, xem báo va nghe nhạc Translate to English
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng và luôn giúp đỡ bạn bè...roseyellow34 la zahoo nhé... Translate to English
 Looking For:  biết lắng nghe , hiểu và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Rose (ID: 768053)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.