Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 777141 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mik Nguyễn - ID: 777141
 IP & Posted by:  203.162.3.168 on May 14, 2009 at 6:30am
 Updated by:  January 16, 2015 at 6:28pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  PN,TP.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  chụp hình , phim ảnh... Translate to English
 I Am:  các bạn lesbian muốn có 1 bộ ảnh đẹp hoặc các couple muốn lưu dấu 1 kỷ niệm bên ng mình yêu thì liên hệ mình nhé! Email : mik2684@yahoo.com . Phone: 090.215.1114, Facebook : https://www.facebook.com/mik2684 Translate to English
 Looking For:  pm nick : mik2684 Facebook : https://www.facebook.com/mik2684 Translate to English

Back | Send Email to Mik Nguyễn (ID: 777141)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.