Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 828765 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

chutumd - ID: 828765
 IP & Posted by:  222.252.127.205 on June 21, 2009 at 1:51am
 Updated by:  June 24, 2009 at 6:07am
 Gender:  Male
 Age:  68
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hanoi-Việt
 State/Province:  Alaska
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  ki thuật (ngh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tim hiểu thêm để biết nhất là những điều còn chưa rõ Translate to English
 Free Time:  doc báo Translate to English
 I Am:  nghỉ ngơi và chăm sóc sức khoẻ cho bản thân và tìm hiểu thêm các lĩnh vực về đông y trị bệnh Translate to English
 Looking For:  bạn bè chính đáng không vO lợi Translate to English

Back | Send Email to chutumd (ID: 828765)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.