Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 834546 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

timeout - ID: 834546
 IP & Posted by:  203.162.130.94 on July 10, 2009 at 4:12am
 Updated by:  August 6, 2014 at 12:20am
 Gender:  Gay
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ha Noi / Hà N
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đi cafe, nghe nhạc, xem phim (HD hoặc ra rạp), đọc báo mạng,... Translate to English
 I Am:  Tôi là người cá tính, hơi nóng nảy. Mặc dù hơi khiêm tốn chiều cao nhưng hình thức cũng khá ổn ;) Tôi biết mình cũng có nhiều điểm được và chưa được. Nếu bạn chịu khó bỏ chút thời gian, bạn sẽ thấy ở tôi nhiều điều thú vị.(Xin lỗi hình trong profile không phải là hình của tôi) Translate to English
 Looking For:  Kín đáo, cá tính, thân thiện, hình thức khá. Cảm ơn mọi người đã xem hồ sơ. Translate to English

Back | Send Email to timeout (ID: 834546)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.