Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 839289 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuy H Nguyen - ID: 839289
 IP & Posted by:  75.198.133.141 on July 24, 2009 at 7:10pm
 Updated by:  June 29, 2013 at 7:35pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  gulf breeze
 State/Province:  Florida
 Zip:  32563
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  cuộc đời thì ngắn, giấc mơ sao qúa dài Translate to English
 Free Time:  làm gì chẳng ý nghĩa chi - có dôi có bạn thiếu chi chuyện làm Translate to English
 I Am:  nắng mưa là bệnh của trời - khi cười lúc khóc là người trần gian Translate to English
 Looking For:  lần mò tìm kiếm người mơ -biết sông mấy khúc, thước dâu do lường - chỉ mong một kẻ bình thường - biết yêu cuộc sống , biết lường khúc sông Translate to English

Back | Send Email to Thuy H Nguyen (ID: 839289)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.