Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 840584 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ann Nguyen - ID: 840584
 IP & Posted by:  74.240.174.129 on July 28, 2009 at 4:43pm
 Updated by:  September 18, 2016 at 2:02pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  West Jefferson
 State/Province:  Louisiana
 Zip:  70058
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  retired
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  xay dung trong tinh ban,biết tuong kính lẫn nhau. Translate to English
 Free Time:  giải trí cây cảnh,xem phim,di xe dap,di dao Translate to English
 I Am:   doi song giản dị,chân thật,biet ton trong doi tuong Translate to English
 Looking For:  .có trình độ học vấn vừa đủ để biết cư xử đúng đắn ,biết lẽ phải,biết tôn trọng đối tượng . không thích "nói phét" ,khoe khoang,đối tượng cần chân thật,biết mình biết người. Translate to English

Back | Send Email to Ann Nguyen (ID: 840584)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.