Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 841589 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khoa Trịnh - ID: 841589
 IP & Posted by:  123.23.160.243 on July 31, 2009 at 9:10pm
 Updated by:  December 11, 2014 at 6:29pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai gon
 Zip:  08
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nghành Dược
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống cho gia đình và mọi người.. Translate to English
 Free Time:  Ngủ !! cái này là quan trong nhất !! sau đó là cf ..với bạn bè !! online.hok biết nói j .....gap roi bik ..mjh la bot. Translate to English
 I Am:  khá cầu kì về mọi mặt !! ko biết nói sao nửa !!noi chung là gặp rồi biết !minh o Q4 Translate to English
 Looking For:  top .can mot moi quan he lau dai va nghiem tuc .. Translate to English

Back | Send Email to Khoa Trịnh (ID: 841589)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.