Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 862216 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kephin - ID: 862216
 IP & Posted by:  123.22.195.37 on September 23, 2009 at 12:26pm
 Updated by:  March 27, 2014 at 12:38am
 Gender:  Lesbian
 Age:  23
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  :-<
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Trước mắt: học hành, đi làm kiếm tiền. Sau đó: đương nhiên là kiếm vợ sanh con rồi =)) [nói đùa :D] Translate to English
 Free Time:  Ôm máy tính và nằm ưỡn ẹo ở trên giường =)) Translate to English
 I Am:  Hòa đồng, cởi mở, dễ kết bạn…. Còn lại thì khi nào làm bạn rồi sẽ biết :)) Translate to English
 Looking For:  Chín chắn, hiểu chuyện, vui vẻ, biết quan tâm. Vậy thôi ^ ^ Translate to English

Back | Send Email to Kephin (ID: 862216)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.