Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 868127 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Baby Già - ID: 868127
 IP & Posted by:  117.2.46.84 on October 9, 2009 at 4:25am
 Updated by:  May 14, 2014 at 9:03pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  Vermont
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm việc và cùng con trai đi du lịch.. Translate to English
 Free Time:  Nghĩ ngơi, thư giãn cùng con trai đi xem phim và ngủ... Translate to English
 I Am:  Là một người phụ nữ biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Translate to English
 Looking For:  Tìm kiếm cho mình một người đàn ông không phải là đàn bà. Translate to English

Back | Send Email to Baby Già (ID: 868127)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.