Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 875038 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

boytimbf - ID: 875038
 IP & Posted by:  58.186.216.29 on October 28, 2009 at 8:46am
 Updated by:  June 4, 2010 at 12:49am
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  nhan vien Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mOc tiêu trước mắt là hoàn thành tốt nhiệm vO dược giao trong công việc,mOc tiêu dài hơn chut síu là sắp sếp dược thời gian để học tiếp len cao hon Translate to English
 Free Time:  online, nghe nhạc, gọi dt trò chuyện cùng bạn bè,cafe...... Translate to English
 I Am:  theo mình nghỉ thì không riêng gì mình mà cac bạn cũng vậy,Khi nói về bản thân mình thì có rất nhiều điều để nói,nhưng theo mình nghỉ quan trọng là bạn bè và xh nghỉ thế nào về mình (thông qua giao tiếp trực tiếp hoặc gián tiếp)chứ mình có nói bao nhiêu đi nửa thì củng là lời nói phiến diện của cá nhân mình mà thôi Translate to English
 Looking For:  bf top lau dai, tu 25-35, hien, de nhin, manly,co cong viec on dinh, co dinh huong va muc tieu trong tuong lai, co chi cau tien.9 muoi hai muoi lam hai muoi(so dt cua minh, xin dung nha may) Translate to English

Back | Send Email to boytimbf (ID: 875038)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.