Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 877163 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phb - ID: 877163
 IP & Posted by:  203.162.3.161 on November 4, 2009 at 2:53am
 Updated by:  March 6, 2011 at 5:22am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  CNTT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Kết bạn, trò chuyện, giúp đỡ nhau trong công việc hoặc kết hợp kinh doanh. Translate to English
 Free Time:  Xem thông tin trên mạng, đọc truyện, xem TV, uống cà phê, nấu ăn, đi dạo. Translate to English
 I Am:  Trung thực. Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ, thân thiện. Translate to English

Back | Send Email to phb (ID: 877163)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.