Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 879661 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khoi Lam chieu - ID: 879661
 IP & Posted by:  123.22.154.47 on November 11, 2009 at 7:11pm
 Updated by:  June 7, 2018 at 5:05am
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  BH
 Zip:  DN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:   NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:   tìm một người bạn để trao đổi và tâm sự ..... Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc. uống caffe. hát keraoe. Didulich. Translate to English
 I Am:  nóng tính, chân thật,không thích những biểu hiện giả dối,a dua theo kẻ mạnh.toi sinh ra la mot vi sao xau nen cong danh, sac dep lan tien tai deu khong co trong tam tay mo uoc. Translate to English
 Looking For:  thật sự biết lắng nghe, biết trân trọng tình cảm.thuymien01@yahoo.com.vn Translate to English

Back | Send Email to Khoi Lam chieu (ID: 879661)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.