Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 882181 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

em mai doi cho - ID: 882181
 IP & Posted by:  123.19.178.111 on November 19, 2009 at 8:37pm
 Updated by:  March 2, 2020 at 7:20am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm lại niềm vui và trân trọng bản thân mình. Translate to English
 Free Time:  Xem fim,nghe nhạc nhìn về tương lai. Translate to English
 I Am:  Là một người sống nội tâm,nhiều cảm xúc nhưng rất chân thành trong tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm một người có trái tim ấm áp,có thể lắng nghe thấy hiểu những j e đã trãi qua,thông cảm.nhất là phải chân thành... Translate to English

Back | Send Email to em mai doi cho (ID: 882181)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.