Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 890579 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

kompa - ID: 890579
 IP & Posted by:  123.20.226.12 on December 18, 2009 at 8:51am
 Updated by:  March 6, 2010 at 1:22am
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long Xuyên-Saig
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Marketing (Ma cà t
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  short goal: Giau` va long goal: Giau` kech' xu`...keke Translate to English
 Free Time:  online,xem kungfu film, " uống cafe và trầm quán is no.1", outdoor sport.... Translate to English
 I Am:  rất thẳng trực, nói chuyện ko khéo.thích vui. cũng hay màu mè....vi bệnh marketing mà.. Translate to English
 Looking For:  Rất dễ tính. Thích nói chuyện tìm hiểu ko thích đặt ra tiêu chí chọn lựa cO thể cho con người. Tình cảm là vô hình mà. Translate to English

Back | Send Email to kompa (ID: 890579)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.