Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 898168 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thanh - ID: 898168
 IP & Posted by:  123.23.169.113 on January 13, 2010 at 7:39pm
 Updated by:  May 5, 2013 at 5:29am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bac Liêu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buon ban
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Kết bạn Tâ sự lúc buồn Translate to English
 Free Time:  xem phim đọc báo chat Translate to English
 I Am:  cuộc sống tương đối ổn Translate to English
 Looking For:  tất cả phO nữ không bị gò bó,bạn bè bình thường thôi,hình trên có tính minh họa không phải tôi nghe toi già hơn nhiều Translate to English

Back | Send Email to thanh (ID: 898168)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.