Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 898717 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jimmy - ID: 898717
 IP & Posted by:  206.167.37.60 on January 15, 2010 at 2:44pm
 Updated by:  August 3, 2014 at 7:19pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Montréal
 State/Province:  Quebec
 Zip:  H
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  làm viêc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng học hỏi để thành công và tạo dựng hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, thể thao, nghệ thuât. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, dể chịu, biết thông cảm Translate to English
 Looking For:  Bạn gái ở Canada hay USA hiền diệu, dể thương để trao đổi, tìm hiểu và cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc đời Translate to English

Back | Send Email to Jimmy (ID: 898717)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.