Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 910357 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lan - ID: 910357
 IP & Posted by:  123.22.87.84 on February 27, 2010 at 8:52pm
 Updated by:  February 28, 2010 at 6:04pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bien Hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói sau...... Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn , mua sắm , đọc báo , dọn dẹp ... Translate to English
 I Am:  Một nguời thẳng tính , thích chung thực hoà đồng vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Một ngượi biết yêu thương và chia sẻ giúp đỡ người khác Translate to English

Back | Send Email to Lan (ID: 910357)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.