Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 913197 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa Cuc Dai - ID: 913197
 IP & Posted by:  58.186.25.118 on March 8, 2010 at 8:42pm
 Updated by:  December 9, 2012 at 11:33pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  tham my
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  hanh phuc va hanh phuc Translate to English
 Free Time:  giai tri lanh manh, online Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, chân thành, hòa đồng, là nhân viên ngành thẩm mỹ, đã hành nghề và tiếp tOc học thêm. Chịu khó làm ăn. mong cầu hạnh phúc với người phù hợp. Translate to English
 Looking For:  Từ 41 tuổi trở lên, công việc ổn định, chân thành và tôn trọng phO nữ. Translate to English

Back | Send Email to Hoa Cuc Dai (ID: 913197)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.