Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 921493 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

so_alone_girl - ID: 921493
 IP & Posted by:  113.22.153.19 on April 4, 2010 at 4:29am
 Updated by:  May 19, 2017 at 4:55am
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Agnostic
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  heavy drinker
 Marital Status: Single
 Looking For:  Tìm girl đẹp les đẹp đi chơi,trả tiền công...chỉ cần đẹp ...ăn mặc đẹp trang điểm đẹp là OK ...Gửi hình xong gặp trực tiếp lun...mình cũng bận lắm ,gửi hình mình và kèm sdt để mình gọi nha Translate to English

Back | Send Email to so_alone_girl (ID: 921493)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.