Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 928018 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Heo con CO_DON - ID: 928018
 IP & Posted by:  113.22.167.235 on April 25, 2010 at 9:58am
 Updated by:  May 8, 2013 at 9:14pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nhân vjen
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm kiếm cho mình 1tương lai,tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình.không để người khác xem thường mình. Translate to English
 Free Time:  uống cafe,online và chơi game,nge nhạc. Translate to English
 I Am:  zui zẻ,thẳng thắn,hài hước,đôi lúc nói chuyện hơi bị khùng khùng nhưng mà happy:) Translate to English
 Looking For:  Tôj chẳng là gj cả - Chj là tôj thôj...!! - Là ngườj rất bjnh thường không có gj nổj bật... - Không có gj nhjều về vật chất... - Lạj càng không thể làm người khác ngây ngất vj bề ngoàj... - Nên cáj tôi cần cũng bjnh thường lắm... - Cần một ngườj hjểu và luôn bên cạnh tôi... - Chj vậy thôi ...................... Translate to English

Back | Send Email to Heo con CO_DON (ID: 928018)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.