Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 931216 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

kevin_le - ID: 931216
 IP & Posted by:  118.68.130.203 on May 6, 2010 at 11:05pm
 Updated by:  July 18, 2019 at 6:37pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hcmcity
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Product Owner IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu là mình là lấy bằng cử nhân của đại học Công Nghệ Heritage University & Southern California Translate to English
 Free Time:  Tìm kiếm thông tin mà cần và uống coffee với bạn bè Translate to English
 I Am:  Mình là người hài hướt thic chọc cho người khác cười Translate to English
 Looking For:  Hiền,dể thương,biết cư xử,quan trọng nhất là nấu ăn ngon Translate to English

Back | Send Email to kevin_le (ID: 931216)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.