Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 940584 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

conangdethuong - ID: 940584
 IP & Posted by:  84.215.126.112 on June 8, 2010 at 12:11pm
 Updated by:  June 8, 2010 at 9:07pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Norway
 Zip:  +47
 Country:  Norway
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  teacher
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mục tiêu kiếm được nhiều tiền cho bãn thân để lo cho gia đình. và có một ông chồng hết mực yêu thương mình. Translate to English
 Free Time:  đọc sáng,nghe nhạc,va nấu ăn. Translate to English
 I Am:  là một người rất thẵng thắng.dám yêu dám hận.tìm hiểu đi rồi sẽ biết .hjhjhj Translate to English
 Looking For:  một ông chồng hết mực yêu thương mình. Translate to English

Back | Send Email to conangdethuong (ID: 940584)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.