Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 942581 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gui Jenord - ID: 942581
 IP & Posted by:  113.170.239.0 on June 16, 2010 at 6:56am
 Updated by:  July 22, 2013 at 12:14am
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Graduated Student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp của mình... và... tận hưởng những tháng ngày bình yên! Translate to English
 Free Time:  Đi dạo, cafe, xem film, xem kịch một mình. Translate to English
 I Am:  Bình thường như mọi người... nếu muốn biết rõ hơn... sao mình không cùng đi uống cafe 1 buổi nhỉ!? ;-) Translate to English
 Looking For:  Một ai đó đôi khi có thể nhớ ra rủ đi 1 vòng, cafe,... hoặc một buổi xem film... chỉ thế thôi! Translate to English

Back | Send Email to Gui Jenord (ID: 942581)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.