Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 960372 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

lam_tran42 - ID: 960372
 IP & Posted by:  123.26.67.81 on August 18, 2010 at 9:30am
 Updated by:  April 15, 2012 at 8:23pm
 Gender:  Male
 Age:  27
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  quản lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  làm giàu Translate to English
 Free Time:  xem phim,đi dạo và tâm sự. Translate to English
 I Am:  mình đẹp trai theo đánh giá của mọi người và biết chia sẽ. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn tâm sự lúc vui buồn.ngoại hình dể nhìn. Translate to English

Back | Send Email to lam_tran42 (ID: 960372)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.