Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 970833 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Diamond - ID: 970833
 IP & Posted by:  118.68.20.173 on September 23, 2010 at 8:48pm
 Updated by:  April 10, 2014 at 9:28am
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  kinhdoanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  có gắng tạo cho mình sự thanh thản thoải mái trong cuộc sống hằng ngày. Translate to English
 Free Time:  tập thể dục,tìm hiểu những lĩnh vực mà mình chưa biết để làm giàu kiến thức,dance du lịch,tivi...làm những điều mình thích. Translate to English
 I Am:  thật lòng ngay thẳng,chân thành,quí trọng tình bạn,ghét đạo đức giả. Translate to English
 Looking For:  một người bạn chân thật không giả dối,không phân biệt giàu nghèo,đẹp xấu, để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Diamond (ID: 970833)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.