Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 972444 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim_Le - ID: 972444
 IP & Posted by:  113.170.16.94 on September 29, 2010 at 8:57pm
 Updated by:  November 17, 2010 at 6:55am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Chief cook
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  một cuộc sống ngày càng hoàn thiện hơn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,chơi thể thao,đi chùa,chăm sóc gia đình Translate to English
 I Am:  hiền lành,thành thật,nghiêm túc Translate to English
 Looking For:  trước tiên tìm kiếm những người bạn chân thành trong cuộc sống,nếu phù hợp sẽ tiến xa hơn Translate to English

Back | Send Email to Kim_Le (ID: 972444)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.