Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 980730 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm bạn - ID: 980730
 IP & Posted by:  115.75.47.115 on October 29, 2010 at 6:03am
 Updated by:  November 12, 2012 at 7:48pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  sống và làm việc thật tốt Translate to English
 Free Time:  đi cà phê, nghe nhạc, ... Translate to English
 I Am:  vui vẻ, nhiệt tình, đô lúc cũng hơi khó chịu, hihihihi Translate to English
 Looking For:  vui vẻ, biết quan tâm, chung thuỷ Translate to English

Back | Send Email to Tìm bạn (ID: 980730)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.