Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 984484 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bạn bè - ID: 984484
 IP & Posted by:  1.53.155.111 on November 12, 2010 at 7:35pm
 Updated by:  February 6, 2018 at 10:58pm
 Gender:  Gay
 Age:  31
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Free
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sao cũng được Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem bóng đá. Translate to English
 I Am:  Thực tế, thích kết giao bạn bè cafe Translate to English
 Looking For:  Đàng hoàng, tôn trọng lẫn nhau. Đã thất tình 1 lần. Mong tìm 1 ng bạn lớn tuổi sống tiếp quãng đời còn lại Translate to English

Back | Send Email to Bạn bè (ID: 984484)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.