Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 561364 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

VNsingle - ID: 561364
 IP & Posted by:  203.162.102.52 on May 17, 2007 at 10:47pm
 Updated by:  May 18, 2007 at 2:08am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Quản lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Xem Tivi, Tập thể hình, Đọc báo, Đi dạo, Uống bia Translate to English
 I Am:  Ngay thẳng, cương trực, quý mến bạn bè. Thu nhập cao. Sống thỏai mái. Không thích bị ràng buộc. Translate to English
 Looking For:  Cùng chí hướng. Sống tự do. Tôn trọng tình bạn.Cuối tuần gặp nhau uống vài ly bia. Translate to English

Back | Send Email to VNsingle (ID: 561364)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.