Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1138103 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

kim dung - ID: 1138103
 IP & Posted by:  123.21.162.199 on June 15, 2012 at 7:46am
 Updated by:  May 6, 2016 at 8:30pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 I Am:  liên lạc zalo nói chuyện với mình nhé. không một hai một tám bốn chín sáu chín một sáu :)))) Translate to English
 Looking For:  mình là fem. chỉ cần bạn thíc fem là được ;) Translate to English

Back | Send Email to kim dung (ID: 1138103)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.