Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1290369 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tìm BF - ID: 1290369
 IP & Posted by:  115.73.200.153 on June 24, 2014 at 12:44am
 Updated by:  February 2, 2015 at 6:33pm
 Gender:  Gay
 Age:  24
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  đi làm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  cuộc sống ngày mai chưa biết được ngày mai sẽ ra sao, nên cứ sống tốt cho ngày hôm nay làm mọi thứ mình thích Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc Translate to English
 I Am:  khùng Translate to English
 Looking For:  tìm bf Translate to English

Back | Send Email to tìm BF (ID: 1290369)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.